נצרות- זרמים, אנקדוטות ופיקנטריה. מרצה עדיאל אמיתי