מגמות עדכניות ופלחים רלוונטיים לתיירות בישראל בעידן שאחרי הקורונה – ד”ר שחר שילה