הרצאה- אריאלה פלד בעלי החיים, הייחודיים לניו זילנד ואוסטרליה