הצטרפות לשנתיים מדריך+מורה דרך

400.00

יש להכין אישור מארגון מורי הדרך שהינך חבר בו.
את האישור יש לסרוק לפורמט JPG.
בהמשך תתבקש/י להעלות אותו לאתר