הולדת האימפריה העות’מנית, הפנים מערבה. (חלק 1)מרצה- ד”ר יאיר בויימל