הבהלה לזהב השחור. סיפורה של העיר באקו-שולמית וולנר