תקנון הארגון הישראלי למדריכי טיולים לחו"ל

File name : תקנון-מאושר-רשם-14-לינואר-2021.pdf