כנס הארגון לשנת 2024 – 4.4.24

לכנס הגיעו כ 100 חברי ארגון . הוצגה פעילות הארגון מפברואר 23 ועד יום הכנס .
הוצג מאזן כספי , נערכה הצבעה לשינויי תקנון.

חתמנו במופע משעשע ” לצחוק מחוץ לקופסא הומור יצירתיות ודמיון / עמוס אלנבוגן .