כנס הארגון השנתי 15.2.2023 + בחירות לוועד המנהל ולוועדת ביקורת

הכנס נערך במסגרת תערוכת IMTM    באקספו גני התערוכה בת”א .

לכנס הגיעו 95 חברים , בכנס הוצגה מצגת שסקרה את פועלו של הארגון בשנתיים האחרונות: הרצאות , השתלמויות , סיורים , טיול הסטאז לצפון יוון ועוד  .

הועלו להצבעה הצעות לשינוי תקנון והתקיים דיון בנושאים שונים הקשורים לפעילות הארגון
הוענק שי ומילות תודה לכל המתנדבים הפעילים ומסייעים לארגון .
בסיום הכנס הוצגו תוצאות הבחירות לשנת 2023 .

תודה לכל באי הכנס נתראה בשנה הבאה .